سبد خرید کالا
جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ صفحه اصلی مشاهده کالاها در کانال تلگرام محاسبه نرخ مرسولات پستي رهگيري مرسوله پستي

شارژ تخصصی كارتريجهاي لیزری

   ماشینهای اداری>>کاتریج لیزری


 کد: ۱
 نام: کاتریج لیزری-HP05A
 توضیحات:
 كارتريج اچ پي ليزري 05A|تونر اچ پي 05A|ظرفيت كارتريج 05A حدود 2000 برگ|مورد استفاده در چاپگرهاي :
HP2035|HP2055

 قيمت: ۴۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲
 نام: کاتریج لیزری-HP12A
 توضیحات:
 كارتريج اچ پي ليزري 12A|تونر اچ پي 12A|ظرفيت كارتريج 12A حدود 2000 برگ|مورد استفاده در چاپگرهاي :
HP1010|HP1012|HP1015|HP1018|HP1020|HP1022|HP1022n|
HP1022nw|HP3015|HP3020|HP3030|HP3050|HP3050z|HP3052|
HP3055|HPM1005|HPM1120|HPM1120n|HPM521dn|HPM521dw|
HPM1319f

 قيمت: ۴۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳
 نام: کاتریج لیزری-HP13A
 توضیحات:
 كارتريج اچ پي ليزري 13A|تونر اچ پي 13A|ظرفيت كارتريج 13A حدود 2500 برگ|مورد استفاده در چاپگرهاي :
HP1300

 قيمت: ۴۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴
 نام: کاتریج لیزری-HP35A
 توضیحات:
 كارتريج اچ پي ليزري 35A|تونر اچ پي 35A|ظرفيت كارتريج 35A حدود 1500 برگ|مورد استفاده در چاپگرهاي :
HP1005|HP1006

 قيمت: ۴۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵
 نام: کاتریج لیزری-HP36A
 توضیحات:
 كارتريج اچ پي ليزري 36A|تونر اچ پي 36A|ظرفيت كارتريج 36A حدود 1500 برگ|مورد استفاده در چاپگرهاي :
HPM1120 mfp|HPM1522 mfp|HP1505|HP1319

 قيمت: ۴۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶
 نام: کاتریج لیزری-HP49A
 توضیحات:
 كارتريج اچ پي ليزري 49A|تونر اچ پي 49A|ظرفيت كارتريج 49A حدود 2500 برگ|مورد استفاده در چاپگرهاي :
HP1320|HP1160|HP3390|HP3392

 قيمت: ۴۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۷
 نام: کاتریج لیزری-HP80A
 توضیحات:
 كارتريج اچ پي ليزري 80A|تونر اچ پي 80A|ظرفيت كارتريج 80A حدود 2500 برگ|مورد استفاده در چاپگرهاي :
HP400M401|HP400M425

 قيمت: ۴۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۸
 نام: کاتریج لیزری-HP85A
 توضیحات:
 كارتريج اچ پي ليزري 85A|تونر اچ پي 85A|ظرفيت كارتريج 85A حدود 1500 برگ|مورد استفاده در چاپگرهاي :
HP1102|HP1102W|HP1132|HP1212NF|HP1214NFH|HP1217NFW

 قيمت: ۴۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۷۸۸
 نام: کاتریج لیزری-HP83A
 توضیحات:
 كارتريج اچ پي ليزري 83A|تونر اچ پي 83A|ظرفيت كارتريج 83A حدود 1500 برگ|مورد استفاده در چاپگرهاي :
HPMFPM125|HPMFPM127|HPMFPM225|HPM201

 قيمت: ۴۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :