سبد خرید کالا
دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵

صفحه اصلی عضويت در كانال تلگرام A4tech Kw-triO پاپکو دیجی کالا

شارژ تخصصی کاترجهای لیزری
   ماشینهای اداری>>کاتریج لیزری


 کد: ۱
 نام: کاتریج لیزری-HP05A
 توضیحات:
 كاتريج ليزري 05A|تونر اچ پي 05A| مورد استفاده در چاپگرهای : P2035,P2055

 قيمت: ۴۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲
 نام: کاتریج لیزری-HP12A
 توضیحات:
 مورد استفاده در چاپگرهای : Printer:1010,1012,1015,1018,1020,1022,3020,3050,M1005

 قيمت: ۴۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳
 نام: کاتریج لیزری-HP13A
 توضیحات:
 مورد استفاده در چاپگرهای: 1300

 قيمت: ۴۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴
 نام: کاتریج لیزری-HP35A
 توضیحات:
 مورد استفاده در چاپگرهای: P1005,P1006

 قيمت: ۴۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵
 نام: کاتریج لیزری-HP36A
 توضیحات:
 مورد استفاده در چاپگرهای: P1505,M1522,M1319,M1120

 قيمت: ۴۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶
 نام: کاتریج لیزری-HP49A
 توضیحات:
 كاتريج ليزري 49A|تونر اچ پي 49A| مورد استفاده در چاپگرهای: 1160,1320,3390,3392

 قيمت: ۴۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۷
 نام: کاتریج لیزری-HP80A
 توضیحات:
 كاتريج ليزري 80A|تونر اچ پي 80A| مورد استفاده در چاپگرهای: PRO400M401,PRO400M425

 قيمت: ۴۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۸
 نام: کاتریج لیزری-HP85A
 توضیحات:
 كاتريج ليزري 85A|تونر اچ پي 85A| مورد استفاده در چاپگرهای: 1102,1102W,1132,1212,1214,1217

 قيمت: ۴۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۷۸۸
 نام: کاتریج لیزری-HP83A
 توضیحات:
 مورد استفاده در چاپگرهاي : M127|M201|M223

 قيمت: ۴۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :