سبد خرید کالا
جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ صفحه اصلی مشاهده کالاها در کانال تلگرام محاسبه نرخ مرسولات پستي رهگيري مرسوله پستي

شارژ تخصصی كارتريجهاي لیزری

   ماشینهای اداری>>کاربن فکس


 کد: ۳۵
 نام: کاربن فکس-FA52
 توضیحات:
 مورد استفاده دردستگاه فکس پاناسونیک مدلهای:
KX-FP/FC/FG/206/205/207/208/215/218/225/226
/265/275/2255/255/258/2452/2658/2858/5643/2858
متراژ 35 متر حدود 120 برگ

 قيمت: ۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۶
 نام: کاربن فکس-FA57
 توضیحات:
 مورد استفاده دردستگاه فکس پاناسونیک مدلهای:
KX/FP/FD/FM:341/342/343/361/362/362/365
/386/387/388/701/711 متراژ 70 متر حدود 240 برگ

 قيمت: ۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۷
 نام: کاربن فکس-FO6CR
 توضیحات:
 مورد استفاده در دستگاه فکس شارپ مدلهای:
FO-A660/FO-CC500/FO-P600/FO-P610
/UX-A556 /UX-A557/UX-P520/UX-P527 متراژ 50 متر حدود 180 برگ

 قيمت: ۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۸
 نام: کاربن فکس-FA136A
 توضیحات:
 مورد استفاده در فکس پاناسونیک مدلهای:
KX-F/FP/FM/106/131/302/105/1010/1110/
1015/969/1010/230/200/210/220/1016/1011/
108/278/258/280 متراژ 100 متر حدود 280 برگ

 قيمت: ۱۴۰۰۰۰ ریال

 تعداد :