سبد خرید کالا
دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵

صفحه اصلی عضويت در كانال تلگرام A4tech Kw-triO پاپکو دیجی کالا

شارژ تخصصی کاترجهای لیزری
   نوشت افزار اداری>>استامپ


 کد: ۲۶۱
 نام: استامپ-کوچک آبی
 توضیحات:
 بدنه پلاستیکی-رنگ آبی-ابعاد 7*5 سانتیمتر

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۶۲
 نام: استامپ-کوچک مشکی
 توضیحات:
 بدنه پلاستیکی-رنگ مشکی-ابعاد 7*5 سانتیمتر

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۶۳
 نام: استامپ-کوچک قرمز
 توضیحات:
 بدنه پلاستیکی-رنگ قرمز-ابعاد 7*5 سانتیمتر

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۶۴
 نام: استامپ-کوچک سبز
 توضیحات:
 بدنه پلاستیکی-رنگ سبز-ابعاد 7*5 سانتیمتر

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۶۵
 نام: استامپ-متوسط قرمز
 توضیحات:
 بدنه فلزی-رنگ قرمز-ابعاد 8*11 سانتیمتر

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۶۶
 نام: استامپ-متوسط مشکی
 توضیحات:
 بدنه فلزی-رنگ مشکی-ابعاد 8*11 سانتیمتر

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۶۷
 نام: استامپ-متوسط آبی
 توضیحات:
 بدنه فلزی-رنگ آبی-ابعاد 8*11 سانتیمتر

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۶۸
 نام: استامپ-متوسط سبز
 توضیحات:
 بدنه فلزی-رنگ سبز-ابعاد 8*11 سانتیمتر

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۶۹
 نام: استامپ-متوسط بدون جوهر
 توضیحات:
 بدنه پلاستیکی-بدون جوهر-ابعاد 9*6 سانتیمتر

 قيمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۷۰
 نام: استامپ-بزرگ بدون جوهر
 توضیحات:
 بدنه پلاستیکی-بدون جوهر-ابعاد 18*13 سانتیمتر

 قيمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :