سبد خرید کالا
جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ صفحه اصلی مشاهده کالاها در کانال تلگرام محاسبه نرخ مرسولات پستي رهگيري مرسوله پستي

شارژ تخصصی كارتريجهاي لیزری

   نوشت افزار اداری>>جوهر


 کد: ۴۳۶
 نام: جوهر-مهر فوری کلوپ مشکی
 توضیحات:
 رنگ جوهر مشکی-حجم 10 میلی لیتر-غلظت بالا- قابلیت سریع خشک شدن روی کاغذ-مخصوص مهرهای فوری یا لیزری

 قيمت: ۲۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۳۷
 نام: جوهر-مهر فوری کلوپ آبی
 توضیحات:
 رنگ جوهر آبی-حجم 10 میلی لیتر-غلظت بالا- قابلیت سریع خشک شدن روی کاغذ-مخصوص مهرهای فوری یا لیزری

 قيمت: ۲۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۳۸
 نام: جوهر-مهر فوری کلوپ سبز
 توضیحات:
 رنگ جوهر سبز-حجم 10 میلی لیتر-غلظت بالا- قابلیت سریع خشک شدن روی کاغذ-مخصوص مهرهای فوری یا لیزری

 قيمت: ۲۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۳۹
 نام: جوهر-مهر فوری کلوپ قرمز
 توضیحات:
 رنگ جوهر قرمز-حجم 10 میلی لیتر-غلظت بالا- قابلیت سریع خشک شدن روی کاغذ-مخصوص مهرهای فوری یا لیزری

 قيمت: ۲۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۴۰
 نام: جوهر-شماره زن نوریس قرمز
 توضیحات:
 رنگ جوهر قرمز-غلظت و ماندگاری بالا-وزن 25 میل-مناسب دستگاه پرفراژ دستی و برقی و دستگاه شماره زن اتومات

 قيمت: ۱۷۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۴۱
 نام: جوهر-شماره زن رینر مشکی
 توضیحات:
 رنگ جوهر مشکی-غلظت و ماندگاری بالا-حجم 5 میلی لیتر-مناسب دستگاه پرفراژ دستی و برقی و شماره زنهای اتومات

 قيمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۴۲
 نام: جوهر-خودنویس پلیکان مشکی
 توضیحات:
 رنگ جوهر مشکی-حجم 62 میلی لیتر-مناسب انواع خودنویس

 قيمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۴۳
 نام: جوهر-خودنویس پلیکان آبی
 توضیحات:
 رنگ جوهر آبی-حجم 62 میلی لیتر-مناسب انواع خودنویس

 قيمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۴۴
 نام: جوهر-خودنویس پلیکان سبز
 توضیحات:
 رنگ جوهر سبز-حجم 62 میلی لیتر-مناسب انواع خودنویس

 قيمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۴۵
 نام: جوهر-خودنویس پلیکان قرمز
 توضیحات:
 رنگ جوهر قرمز-حجم 30 میلی لیتر-مناسب انواع خودنویس

 قيمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۴۶
 نام: جوهر-ضد آب شاینی مشکی
 توضیحات:
 رنگ جوهر مشکی-حجم 15 میلی لیتر-سریع خشک شده و پاک نمیشود-مورد استفاده بر روی چرم، کاغذ گلاسه،شیشه،چوب،فلز،سلفون،آلمینیوم

 قيمت: ۱۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۴۷
 نام: جوهر-ضد آب شاینی آبی
 توضیحات:
 رنگ جوهر آبی-حجم 15 میلی لیتر-سریع خشک شده و پاک نمیشود-مورد استفاده بر روی چرم، کاغذ گلاسه،شیشه،چوب،فلز،سلفون،آلمینیوم

 قيمت: ۱۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۴۸
 نام: جوهر-ضد آب شاینی قرمز
 توضیحات:
 رنگ جوهر قرمز-حجم 15 میلی لیتر-سریع خشک شده و پاک نمیشود-مورد استفاده بر روی چرم، کاغذ گلاسه،شیشه،چوب،فلز،سلفون،آلمینیوم

 قيمت: ۱۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۴۹
 نام: جوهر-ضد آب شاینی سفید
 توضیحات:
 رنگ جوهر سفید-حجم 15 میلی لیتر-سریع خشک شده و پاک نمیشود-مورد استفاده بر روی چرم، کاغذ گلاسه،شیشه،چوب،فلز،سلفون،آلمینیوم

 قيمت: ۱۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۵۰
 نام: جوهر-استامپ پلیکان مشکی
 توضیحات:
 رنگ جوهر مشکی-حجم 28 میلی لیتر-مناسب انواع استامپ رومیزی

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۵۱
 نام: جوهر-استامپ پلیکان آبی
 توضیحات:
 رنگ جوهر آبی-حجم 28 میلی لیتر-مناسب انواع استامپ رومیزی

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۵۲
 نام: جوهر-استامپ پلیکان سبز
 توضیحات:
 رنگ جوهر سبز-حجم 28 میلی لیتر-مناسب انواع استامپ رومیزی

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۵۳
 نام: جوهر-استامپ پلیکان قرمز
 توضیحات:
 رنگ جوهر قرمز-حجم 28 میلی لیتر-مناسب انواع استامپ رومیزی

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۵۴
 نام: جوهر-استامپ ترودات مشکی
 توضیحات:
 جوهر استامپ ترودات-رنگ جوهر مشکی-حجم 28 میلی لیتر-غلظت و کیفیت بالا -مناسب انواع استامپ رومیزی و مهرهای اتومات

 قيمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۵۵
 نام: جوهر-استامپ ترودات آبی
 توضیحات:
 جوهر استامپ ترودات-رنگ جوهر آبی-حجم 28 میلی لیتر-غلظت و کیفیت بالا -مناسب انواع استامپ رومیزی و مهرهای اتومات

 قيمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۵۶
 نام: جوهر-استامپ ترودات سبز
 توضیحات:
 جوهر استامپ ترودات-رنگ جوهر سبز-حجم 28 میلی لیتر-غلظت و کیفیت بالا -مناسب انواع استامپ رومیزی و مهرهای اتومات

 قيمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۵۷
 نام: جوهر-استامپ ترودات قرمز
 توضیحات:
 جوهر استامپ ترودات-رنگ جوهر قرمز-حجم 28 میلی لیتر-غلظت و کیفیت بالا -مناسب انواع استامپ رومیزی و مهرهای اتومات

 قيمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال

 تعداد :