سبد خرید کالا
دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵

صفحه اصلی عضويت در كانال تلگرام A4tech Kw-triO پاپکو دیجی کالا

شارژ تخصصی کاترجهای لیزری
   نوشت افزار اداری>>جوهر


 کد: ۴۳۶
 نام: جوهر-مهر فوری کلوپ مشکی
 توضیحات:
 رنگ جوهر مشکی-حجم 10 میلی لیتر-غلظت بالا- قابلیت سریع خشک شدن روی کاغذ-مخصوص مهرهای فوری یا لیزری

 قيمت: ۲۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۳۷
 نام: جوهر-مهر فوری کلوپ آبی
 توضیحات:
 رنگ جوهر آبی-حجم 10 میلی لیتر-غلظت بالا- قابلیت سریع خشک شدن روی کاغذ-مخصوص مهرهای فوری یا لیزری

 قيمت: ۲۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۳۸
 نام: جوهر-مهر فوری کلوپ سبز
 توضیحات:
 رنگ جوهر سبز-حجم 10 میلی لیتر-غلظت بالا- قابلیت سریع خشک شدن روی کاغذ-مخصوص مهرهای فوری یا لیزری

 قيمت: ۲۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۳۹
 نام: جوهر-مهر فوری کلوپ قرمز
 توضیحات:
 رنگ جوهر قرمز-حجم 10 میلی لیتر-غلظت بالا- قابلیت سریع خشک شدن روی کاغذ-مخصوص مهرهای فوری یا لیزری

 قيمت: ۲۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۴۰
 نام: جوهر-شماره زن مکس قرمز
 توضیحات:
 رنگ جوهر قرمز-غلظت و ماندگاری بالا-وزن 28 گرم-مناسب دستگاه پرفراژ دستی و برقی و دستگاه شماره زن اتومات

 قيمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۴۱
 نام: جوهر-شماره زن رینر مشکی
 توضیحات:
 رنگ جوهر مشکی-غلظت و ماندگاری بالا-حجم 5 میلی لیتر-مناسب دستگاه پرفراژ دستی و برقی و شماره زنهای اتومات

 قيمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۴۲
 نام: جوهر-خودنویس پلیکان مشکی
 توضیحات:
 رنگ جوهر مشکی-حجم 62 میلی لیتر-مناسب انواع خودنویس

 قيمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۴۳
 نام: جوهر-خودنویس پلیکان آبی
 توضیحات:
 رنگ جوهر آبی-حجم 62 میلی لیتر-مناسب انواع خودنویس

 قيمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۴۴
 نام: جوهر-خودنویس پلیکان سبز
 توضیحات:
 رنگ جوهر سبز-حجم 62 میلی لیتر-مناسب انواع خودنویس

 قيمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۴۵
 نام: جوهر-خودنویس پلیکان قرمز
 توضیحات:
 رنگ جوهر قرمز-حجم 30 میلی لیتر-مناسب انواع خودنویس

 قيمت: ۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :