سبد خرید کالا
جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ صفحه اصلی مشاهده کالاها در کانال تلگرام محاسبه نرخ مرسولات پستي رهگيري مرسوله پستي

شارژ تخصصی كارتريجهاي لیزری

   نوشت افزار اداری>>خط کش


 کد: ۴۲۷
 نام: خط کش-پلاستیکی 20
 توضیحات:
 طول 20 سانتیمتر-مدرج برحسب میلیمتر و سانتیمتر -جنس بدنه پلاستیک شفاف

 قيمت: ۵۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۲۸
 نام: خط کش-پلاستیکی 30
 توضیحات:
 طول 30 سانتیمتر-مدرج برحسب میلیمتر و سانتیمتر -جنس بدنه پلاستیک شفاف

 قيمت: ۱۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۲۹
 نام: خط کش-پلاستیکی 50
 توضیحات:
 طول 50 سانتیمتر-مدرج برحسب میلیمتر و سانتیمتر -جنس بدنه پلاستیک شفاف

 قيمت: ۱۵۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۳۰
 نام: خط کش-فلزی 100
 توضیحات:
 طول100 سانتیمتر-مدرج برحسب میلیمتر و سانتیمتر -جنس بدنه فلز

 قيمت: ۲۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۳۱
 نام: خط کش-فلزی 20
 توضیحات:
 طول 20 سانتیمتر-مدرج برحسب میلیمتر و سانتیمتر -جنس بدنه فلز

 قيمت: ۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۳۲
 نام: خط کش-فلزی 30
 توضیحات:
 طول 30 سانتیمتر-مدرج برحسب میلیمتر و سانتیمتر -جنس بدنه فلز

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۳۳
 نام: خط کش-فلزی 50
 توضیحات:
 طول 50 سانتیمتر-مدرج برحسب میلیمتر و سانتیمتر -جنس بدنه فلز

 قيمت: ۶۰۰۰۰ ریال

 تعداد :