سبد خرید کالا
جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ صفحه اصلی مشاهده کالاها در کانال تلگرام محاسبه نرخ مرسولات پستي رهگيري مرسوله پستي

شارژ تخصصی كارتريجهاي لیزری

   نوشت افزار اداری>>خودکار


 کد: ۳۳۴
 نام: خودکار-سلو اسپید مشکی
 توضیحات:
 رنگ جوهر مشکی-نوک نیکل سیلور قطر 1 میلیمتر- سر فلزی-کیفیت جوهر نرم و روان

 قيمت: ۱۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۳۵
 نام: خودکار-سلو اسپید آبی
 توضیحات:
 رنگ جوهر آبی-نوک نیکل سیلور قطر 1 میلیمتر- سر فلزی-کیفیت جوهر نرم و روان

 قيمت: ۱۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۳۶
 نام: خودکار-سلو اسپید سبز
 توضیحات:
 رنگ جوهر سبز-نوک نیکل سیلور قطر 1 میلیمتر- سر فلزی-کیفیت جوهر نرم و روان

 قيمت: ۱۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۳۷
 نام: خودکار-سلو اسپید قرمز
 توضیحات:
 رنگ جوهر قرمز-نوک نیکل سیلور قطر 1 میلیمتر- سر فلزی-کیفیت جوهر نرم و روان

 قيمت: ۱۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۳۸
 نام: خودکار-بیک مشکی
 توضیحات:
 رنگ جوهر مشکی- جنس بدنه پلاستیک ویژه شفاف- کیفیت جوهر بسیار غلیظ، روان و بادوام-نوک ساچمه ای از نوع آلیاژ تانگستن کارباید به قطر 1 میلیمتر

 قيمت: ۵۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۳۹
 نام: خودکار-بیک آبی
 توضیحات:
 رنگ جوهر آبی- جنس بدنه پلاستیک ویژه شفاف- کیفیت جوهر بسیار غلیظ، روان و بادوام-نوک ساچمه ای از نوع آلیاژ تانگستن کارباید به قطر 1 میلیمتر

 قيمت: ۵۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۴۰
 نام: خودکار-بیک سبز
 توضیحات:
 رنگ جوهر سبز- جنس بدنه پلاستیک ویژه شفاف- کیفیت جوهر بسیار غلیظ، روان و بادوام-نوک ساچمه ای از نوع آلیاژ تانگستن کارباید به قطر 1 میلیمتر

 قيمت: ۵۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۴۱
 نام: خودکار-بیک قرمز
 توضیحات:
 رنگ جوهر قرمز- جنس بدنه پلاستیک ویژه شفاف- کیفیت جوهر بسیار غلیظ، روان و بادوام-نوک ساچمه ای از نوع آلیاژ تانگستن کارباید به قطر 1 میلیمتر

 قيمت: ۵۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۴۲
 نام: خودکار-کنکو اکسل مشکی
 توضیحات:
 رنگ جوهر مشکی-سر فلزی-دارای یک لایه پلاستیکی در محل تماس انگشتان با بدنه خودکار جهت جلوگیری از لیز خوردن هنگام نوشتن-نوک به قطر 0.7 میلیمتر-جوهر نرم و روان

 قيمت: ۱۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۴۳
 نام: خودکار-کنکو اکسل آبی
 توضیحات:
 رنگ جوهر آبی-سر فلزی-دارای یک لایه پلاستیکی در محل تماس انگشتان با بدنه خودکار جهت جلوگیری از لیز خوردن هنگام نوشتن-نوک به قطر 0.7 میلیمتر-جوهر نرم و روان

 قيمت: ۱۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۴۴
 نام: خودکار-کنکو اکسل سبز
 توضیحات:
 رنگ جوهر سبز-سر فلزی-دارای یک لایه پلاستیکی در محل تماس انگشتان با بدنه خودکار جهت جلوگیری از لیز خوردن هنگام نوشتن-نوک به قطر 0.7 میلیمتر-جوهر نرم و روان

 قيمت: ۱۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۴۵
 نام: خودکار-کنکو اکسل قرمز
 توضیحات:
 رنگ جوهر قرمز-سر فلزی-دارای یک لایه پلاستیکی در محل تماس انگشتان با بدنه خودکار جهت جلوگیری از لیز خوردن هنگام نوشتن-نوک به قطر 0.7 میلیمتر-جوهر نرم و روان

 قيمت: ۱۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۴۶
 نام: خودکار-کنکو فینو مشکی
 توضیحات:
 رنگ جوهر مشکی-سر فلزی-دارای یک لایه پلاستیکی در محل تماس انگشتان با بدنه خودکار جهت جلوگیری از لیز خوردن هنگام نوشتن-نوک به قطر 1 میلیمتر-جوهر نرم و روان

 قيمت: ۱۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۴۷
 نام: خودکار-کنکو فینو آبی
 توضیحات:
 رنگ جوهر آبی-سر فلزی-دارای یک لایه پلاستیکی در محل تماس انگشتان با بدنه خودکار جهت جلوگیری از لیز خوردن هنگام نوشتن-نوک به قطر 1 میلیمتر-جوهر نرم و روان

 قيمت: ۱۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۴۸
 نام: خودکار-کنکو فینو سبز
 توضیحات:
 رنگ جوهر سبز-سر فلزی-دارای یک لایه پلاستیکی در محل تماس انگشتان با بدنه خودکار جهت جلوگیری از لیز خوردن هنگام نوشتن-نوک به قطر 1 میلیمتر-جوهر نرم و روان

 قيمت: ۱۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۴۹
 نام: خودکار-کنکو فینو قرمز
 توضیحات:
 رنگ جوهر قرمز-سر فلزی-دارای یک لایه پلاستیکی در محل تماس انگشتان با بدنه خودکار جهت جلوگیری از لیز خوردن هنگام نوشتن-نوک به قطر 1 میلیمتر-جوهر نرم و روان

 قيمت: ۱۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۵۴
 نام: خودکار-یونیبال لاک ناک مشکی
 توضیحات:
 خودكار يونيبال لاك ناك-جوهر به رنگ مشکی-لایه پلاستیکی نرم در محل تماس انگشتان با بدنه خودکار-دارای گیره روی بدنه- نوک 1.4 میلیمتر-جوهر نرم و روان با کیفیت بالا

 قيمت: ۴۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۵۵
 نام: خودکار-یونیبال لاک ناک آبی
 توضیحات:
 خودكار يونيبال لاك ناك-جوهر به رنگ آبی-لایه پلاستیکی نرم در محل تماس انگشتان با بدنه خودکار-دارای گیره روی بدنه- نوک 1.4 میلیمتر-جوهر نرم و روان با کیفیت بالا

 قيمت: ۴۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۵۷
 نام: خودکار-یونیبال لاک ناک قرمز
 توضیحات:
 خودكار يونيبال لاك ناك-جوهر به رنگ قرمز-لایه پلاستیکی نرم در محل تماس انگشتان با بدنه خودکار-دارای گیره روی بدنه- نوک 1.4 میلیمتر-جوهر نرم و روان با کیفیت بالا

 قيمت: ۴۰۰۰۰ ریال

 تعداد :