سبد خرید کالا
دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵

صفحه اصلی عضويت در كانال تلگرام A4tech Kw-triO پاپکو دیجی کالا

شارژ تخصصی کاترجهای لیزری
   نوشت افزار اداری>>روان نویس


 کد: ۳۵۸
 نام: روان نویس-یونیبال جت استریم آبی
 توضیحات:
 رنگ جوهر آبی-قطر نوک 1 میلیمتر-جوهر روان و باکیفیت بالا و قابلیت خشک شدن سریع-ظرفیت نوشتن 500 متر

 قيمت: ۴۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۵۹
 نام: روان نویس-یونیبال جت استریم سبز
 توضیحات:
 رنگ جوهر سبز-قطر نوک 1 میلیمتر-جوهر روان و باکیفیت بالا و قابلیت خشک شدن سریع-ظرفیت نوشتن 500 متر

 قيمت: ۴۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۶۰
 نام: روان نویس-یونیبال جت استریم قرمز
 توضیحات:
 رنگ جوهر قرمز-قطر نوک 1 میلیمتر-جوهر روان و باکیفیت بالا و قابلیت خشک شدن سریع-ظرفیت نوشتن 500 متر

 قيمت: ۴۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۶۱
 نام: روان نویس-یونیبال سیگنو مشکی
 توضیحات:
 رنگ جوهر مشکی-قطر نوک 0.7 میلیمتر فولادی ضد زنگ-جوهر روان و باکیفیت بالا و قابلیت خشک شدن سریع-ظرفیت نوشتن 800 متر

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۶۲
 نام: روان نویس-یونیبال سیگنو آبی
 توضیحات:
 رنگ جوهر آبی-قطر نوک 0.7 میلیمتر فولادی ضد زنگ-جوهر روان و باکیفیت بالا و قابلیت خشک شدن سریع-ظرفیت نوشتن 800 متر

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۶۳
 نام: روان نویس-یونیبال سیگنو سبز
 توضیحات:
 رنگ جوهر سبز-قطر نوک 0.7 میلیمتر فولادی ضد زنگ-جوهر روان و باکیفیت بالا و قابلیت خشک شدن سریع-ظرفیت نوشتن 800 متر

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۶۴
 نام: روان نویس-یونیبال چشمی مشکی
 توضیحات:
 رنگ جوهر مشکی-قطر نوک 0.7 میلیمتر-جوهر روان-ظرفیت نوشتن 800 متر

 قيمت: ۴۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۶۵
 نام: روان نویس-یونیبال چشمی آبی
 توضیحات:
 رنگ جوهر مشکی-قطر نوک 0.7 میلیمتر-جوهر روان-ظرفیت نوشتن 800 متر

 قيمت: ۴۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۶۶
 نام: روان نویس-یونیبال چشمی سبز
 توضیحات:
 رنگ جوهر سبز-قطر نوک 0.7 میلیمتر-جوهر روان-ظرفیت نوشتن 800 متر

 قيمت: ۴۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۶۷
 نام: روان نویس-یونیبال چشمی آبی روشن
 توضیحات:
 رنگ جوهر آبی روشن-قطر نوک 0.7 میلیمتر-جوهر روان-ظرفیت نوشتن 800 متر

 قيمت: ۴۰۰۰۰ ریال

 تعداد :