سبد خرید کالا
جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ صفحه اصلی مشاهده کالاها در کانال تلگرام محاسبه نرخ مرسولات پستي رهگيري مرسوله پستي

شارژ تخصصی كارتريجهاي لیزری

   نوشت افزار اداری>>سوزن


 کد: ۴۵۸
 نام: سوزن-ته گرد
 توضیحات:
 سوزن ته گرد-طول سوزن 25 میلیمتر-حجم بسته 50 گرم

 قيمت: ۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۵۹
 نام: سوزن-منگنه 24/8
 توضیحات:
 سوزن منگنه-جنس سوزن آلیاژ فولادی سفید-تعداد دربسته 1000 عدد-عرض سوزن 12 میلیمتر-طول پایه 8 میلیمتر

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۶۰
 نام: سوزن-منگنه کی دبلیو 10
 توضیحات:
 سوزن منگنه-جنس سوزن آلیاژ فولادی سفید-تعداد دربسته 1000 عدد-عرض سوزن 8 میلیمتر-طول پایه 5 میلیمتر

 قيمت: ۱۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۶۱
 نام: سوزن-منگنه کی دبلیو 24/6
 توضیحات:
 سوزن منگنه-جنس سوزن آلیاژ فولادی سفید-تعداد دربسته 1000 عدد-عرض سوزن 12 میلیمتر-طول پایه 6 میلیمتر

 قيمت: ۱۵۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۶۲
 نام: سوزن-منگنه مسی 24/6
 توضیحات:
 سوزن منگنه-جنس سوزن آلیاژ مس-تعداد دربسته 1000 عدد- عرض سوزن 12 میلیمتر-طول پایه 6 میلیمتر

 قيمت: ۱۵۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۶۳
 نام: سوزن-پونزی رنگی
 توضیحات:
 پونز-طول پایه 8 میلیمتر-تعداد در بسته 30 تا 50 عدد

 قيمت: ۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۶۴
 نام: سوزن-پونزی ساده
 توضیحات:
 پونز-طول پایه 8 میلیمتر-تعداد در بسته 30 تا 50 عدد

 قيمت: ۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۶۵
 نام: سوزن-منگنه واشین 23/8
 توضیحات:
 سوزن منگنه|سوزن صحافی|جنس سوزن آلیاژ فولادی سفید-تعداد دربسته 1000 عدد-عرض سوزن 13 میلیمتر-طول پایه 8 میلیمتر-تعداد برگ قابل منگنه 25 تا 50 برگ

 قيمت: ۴۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۶۶
 نام: سوزن-منگنه واشین 23/10
 توضیحات:
 سوزن منگنه-جنس سوزن آلیاژ فولادی سفید-تعداد دربسته 1000 عدد-عرض سوزن 13 میلیمتر-طول پایه 10 میلیمتر-تعداد برگ قابل منگنه 30 تا 70 برگ

 قيمت: ۴۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۶۷
 نام: سوزن-منگنه واشین 23/12
 توضیحات:
 سوزن منگنه|سوزن صحافي|جنس سوزن آلیاژ فولادی سفید-تعداد دربسته 1000 عدد-عرض سوزن 13 میلیمتر-طول پایه 12 میلیمتر-تعداد برگ قابل منگنه 50 تا 100 برگ

 قيمت: ۴۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۶۸
 نام: سوزن-منگنه واشین 23/15
 توضیحات:
 سوزن منگنه|سوزن صحافی|جنس سوزن آلیاژ فولادی سفید-تعداد دربسته 1000 عدد-عرض سوزن 13 میلیمتر-طول پایه 15 میلیمتر-تعداد برگ قابل منگنه 70 تا 120 برگ

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۶۹
 نام: سوزن-منگنه واشین 23/17
 توضیحات:
 سوزن منگنه|سوزن صحافي|جنس سوزن آلیاژ فولادی سفید-تعداد دربسته 1000 عدد-عرض سوزن 13 میلیمتر-طول پایه 17 میلیمتر-تعداد برگ قابل منگنه 90 تا 140 برگ

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۷۰
 نام: سوزن-منگنه واشین 23/20
 توضیحات:
 سوزن منگنه|سوزن صحافي|جنس سوزن آلیاژ فولادی سفید-تعداد دربسته 1000 عدد-عرض سوزن 13 میلیمتر-طول پایه 20 میلیمتر-تعداد برگ قابل منگنه 140 تا 200 برگ

 قيمت: ۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :