سبد خرید کالا
دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵

صفحه اصلی عضويت در كانال تلگرام A4tech Kw-triO پاپکو دیجی کالا

شارژ تخصصی کاترجهای لیزری
   نوشت افزار اداری>>سوزن


 کد: ۴۵۸
 نام: سوزن-ته گرد
 توضیحات:
 طول سوزن 25 میلیمتر-حجم بسته 50 گرم

 قيمت: ۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۵۹
 نام: سوزن-منگنه 24/8
 توضیحات:
 جنس سوزن آلیاژ فولادی سفید-تعداد دربسته 1000 عدد-عرض سوزن 12 میلیمتر-طول پایه 8 میلیمتر

 قيمت: ۲۵۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۶۰
 نام: سوزن-منگنه کی دبلیو 10
 توضیحات:
 جنس سوزن آلیاژ فولادی سفید-تعداد دربسته 1000 عدد-عرض سوزن 8 میلیمتر-طول پایه 5 میلیمتر

 قيمت: ۱۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۶۱
 نام: سوزن-منگنه کی دبلیو 24/6
 توضیحات:
 جنس سوزن آلیاژ فولادی سفید-تعداد دربسته 1000 عدد-عرض سوزن 12 میلیمتر-طول پایه 6 میلیمتر

 قيمت: ۱۵۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۶۲
 نام: سوزن-منگنه مسی 24/6
 توضیحات:
 جنس سوزن آلیاژ مس-تعداد دربسته 1000 عدد- عرض سوزن 12 میلیمتر-طول پایه 6 میلیمتر

 قيمت: ۱۵۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۶۳
 نام: سوزن-پونزی رنگی
 توضیحات:
 طول پایه 8 میلیمتر-تعداد در بسته 30 تا 50 عدد

 قيمت: ۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۶۴
 نام: سوزن-پونزی ساده
 توضیحات:
 طول پایه 8 میلیمتر-تعداد در بسته 30 تا 50 عدد

 قيمت: ۲۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۶۵
 نام: سوزن-منگنه واشین 23/8
 توضیحات:
 جنس سوزن آلیاژ فولادی سفید-تعداد دربسته 1000 عدد-عرض سوزن 13 میلیمتر-طول پایه 8 میلیمتر-تعداد برگ قابل منگنه 25 تا 50 برگ

 قيمت: ۴۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۶۶
 نام: سوزن-منگنه واشین 23/10
 توضیحات:
 جنس سوزن آلیاژ فولادی سفید-تعداد دربسته 1000 عدد-عرض سوزن 13 میلیمتر-طول پایه 10 میلیمتر-تعداد برگ قابل منگنه 30 تا 70 برگ

 قيمت: ۴۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۶۷
 نام: سوزن-منگنه واشین 23/12
 توضیحات:
 جنس سوزن آلیاژ فولادی سفید-تعداد دربسته 1000 عدد-عرض سوزن 13 میلیمتر-طول پایه 12 میلیمتر-تعداد برگ قابل منگنه 50 تا 100 برگ

 قيمت: ۴۰۰۰۰ ریال

 تعداد :