سبد خرید کالا
دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵

صفحه اصلی عضويت در كانال تلگرام A4tech Kw-triO پاپکو دیجی کالا

شارژ تخصصی کاترجهای لیزری
   نوشت افزار اداری>>ماژیک


 کد: ۳۷۶
 نام: ماژیک-وایت بورد اسنومن آبی G
 توضیحات:
 رنگ جوهر آبی-نوک نمدی گرد-بدون مواد سمی زیلن و تولن-پاک شوندگی آسان-بدون برجا گذاشتن رد-ساخت ژاپن

 قيمت: ۱۵۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۷۷
 نام: ماژیک-وایت بورد اسنومن سبز G
 توضیحات:
 رنگ جوهر سبز-نوک نمدی گرد-بدون مواد سمی زیلن و تولن-پاک شوندگی آسان-بدون برجا گذاشتن رد-ساخت ژاپن

 قيمت: ۱۵۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۷۸
 نام: ماژیک-وایت بورد اسنومن قرمز G
 توضیحات:
 رنگ جوهر قرمز-نوک نمدی گرد-بدون مواد سمی زیلن و تولن-پاک شوندگی آسان-بدون برجا گذاشتن رد-ساخت ژاپن

 قيمت: ۱۵۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۷۹
 نام: ماژیک-وایت بورد اسنومن مشکی GT
 توضیحات:
 رنگ جوهر مشکی-نوک نمدی تخت-بدون مواد سمی زیلن و تولن-پاک شوندگی آسان-بدون برجا گذاشتن رد-ساخت ژاپن

 قيمت: ۱۵۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۸۰
 نام: ماژیک-وایت بورد اسنومن آبی GT
 توضیحات:
 رنگ جوهر آبی-نوک نمدی تخت-بدون مواد سمی زیلن و تولن-پاک شوندگی آسان-بدون برجا گذاشتن رد-ساخت ژاپن

 قيمت: ۱۵۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۸۱
 نام: ماژیک-وایت بورد اسنومن سبز GT
 توضیحات:
 رنگ جوهر سبز-نوک نمدی تخت-بدون مواد سمی زیلن و تولن-پاک شوندگی آسان-بدون برجا گذاشتن رد-ساخت ژاپن

 قيمت: ۱۵۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۸۲
 نام: ماژیک-وایت بورد اسنومن قرمز GT
 توضیحات:
 رنگ جوهر قرمز-نوک نمدی تخت-بدون مواد سمی زیلن و تولن-پاک شوندگی آسان-بدون برجا گذاشتن رد-ساخت ژاپن

 قيمت: ۱۵۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۸۳
 نام: ماژیک-سی دی اسنومن مشکی M
 توضیحات:
 رنگ جوهر مشکی-نوک نمدی گرد کوچک-مناسب جهت نوشتن بر روی سی دی،سطوح پلاستیکی و طلقی و کیسه های نگهداری مواد در فریزر-مقاوم در برابر آب-ساخت ژاپن

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۳۸۴
 نام: ماژیک-سی دی اسنومن آبی M
 توضیحات:
 رنگ جوهر آبی-نوک نمدی گرد کوچک-مناسب جهت نوشتن بر روی سی دی،سطوح پلاستیکی و طلقی و کیسه های نگهداری مواد در فریزر-مقاوم در برابر آب-ساخت ژاپن

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :