سبد خرید کالا
دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵

صفحه اصلی عضويت در كانال تلگرام A4tech Kw-triO پاپکو دیجی کالا

شارژ تخصصی کاترجهای لیزری
   لوازم بایگانی>>زونکن


 کد: ۹
 نام: زونکن-لب کج گلاسه نمونه مشکی
 توضیحات:
 رنگ مشکی-جنس روکش گلاسه-جنس آستر داخل کاغذ گلاسه-مناسب جهت قراردادن مجله،پوشه،اوراق اداری

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۰
 نام: زونکن-لب کج گلاسه نمونه آبی
 توضیحات:
 رنگ آبی-جنس روکش گلاسه-جنس آستر داخل کاغذ گلاسه-مناسب جهت قراردادن مجله،پوشه،اوراق اداری

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۱
 نام: زونکن -لب کج گلاسه نمونه سبز
 توضیحات:
 رنگ آبی-جنس روکش گلاسه-جنس آستر داخل کاغذ گلاسه-مناسب جهت قراردادن مجله،پوشه،اوراق اداری

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۲
 نام: زونکن-لب کج گلاسه نمونه طوسی
 توضیحات:
 رنگ طوسی-جنس روکش گلاسه-جنس آستر داخل کاغذ گلاسه-مناسب جهت قراردادن مجله،پوشه،اوراق اداری

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۹
 نام: زونکن-لب کج گلاسه نمونه نارنجی
 توضیحات:
 رنگ نارنجی-جنس روکش گلاسه-جنس آستر داخل کاغذ گلاسه-مناسب جهت قراردادن مجله،پوشه،اوراق اداری

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۰
 نام: زونکن-لب کج گلاسه نمونه قرمز
 توضیحات:
 رنگ قرمز-جنس روکش گلاسه-جنس آستر داخل کاغذ گلاسه-مناسب جهت قراردادن مجله،پوشه،اوراق اداری

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۱
 نام: زونکن-لب کج گلاسه نمونه سفید
 توضیحات:
 رنگ سفید-جنس روکش گلاسه-جنس آستر داخل کاغذ گلاسه-مناسب جهت قراردادن مجله،پوشه،اوراق اداری

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۲
 نام: زونکن-لب کج گلاسه نمونه زرد
 توضیحات:
 رنگ زرد-جنس روکش گلاسه-جنس آستر داخل کاغذ گلاسه-مناسب جهت قراردادن مجله،پوشه،اوراق اداری

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۷۱
 نام: زونکن-سه گوش گلاسه نمونه مشکی
 توضیحات:
 رنگ مشکی-جنس رویه گلاسه-مناسب بایگانی اسناد ،مدارک و پرونده های اداری

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۷۲
 نام: زونکن-سه گوش گلاسه نمونه آبی
 توضیحات:
 رنگ آبی-جنس رویه گلاسه-مناسب بایگانی اسناد ،مدارک و پرونده های اداری

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :