سبد خرید کالا
جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ صفحه اصلی مشاهده کالاها در کانال تلگرام محاسبه نرخ مرسولات پستي رهگيري مرسوله پستي

شارژ تخصصی كارتريجهاي لیزری

   لوازم بایگانی>>زونکن


 کد: ۹
 نام: زونکن-لب کج گلاسه نمونه مشکی
 توضیحات:
 زونكن لب كج|رنگ مشکی-جنس روکش گلاسه-جنس آستر داخل کاغذ گلاسه-مناسب جهت قراردادن مجله،پوشه،اوراق اداری

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۰
 نام: زونکن-لب کج گلاسه نمونه آبی
 توضیحات:
 زونكن لب كج|رنگ آبی-جنس روکش گلاسه-جنس آستر داخل کاغذ گلاسه-مناسب جهت قراردادن مجله،پوشه،اوراق اداری

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۱
 نام: زونکن -لب کج گلاسه نمونه سبز
 توضیحات:
 زونكن لب كج|زونكن سه گوش|رنگ سبز-جنس روکش گلاسه-جنس آستر داخل کاغذ گلاسه-مناسب جهت قراردادن مجله،پوشه،اوراق اداری

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۲
 نام: زونکن-لب کج گلاسه نمونه طوسی
 توضیحات:
 زونكن لب كج|رنگ طوسی-جنس روکش گلاسه-جنس آستر داخل کاغذ گلاسه-مناسب جهت قراردادن مجله،پوشه،اوراق اداری

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۱۹
 نام: زونکن-لب کج گلاسه نمونه نارنجی
 توضیحات:
 زونكن لب كج|رنگ نارنجی-جنس روکش گلاسه-جنس آستر داخل کاغذ گلاسه-مناسب جهت قراردادن مجله،پوشه،اوراق اداری

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۰
 نام: زونکن-لب کج گلاسه نمونه قرمز
 توضیحات:
 زونكن لب كج|رنگ قرمز-جنس روکش گلاسه-جنس آستر داخل کاغذ گلاسه-مناسب جهت قراردادن مجله،پوشه،اوراق اداری

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۱
 نام: زونکن-لب کج گلاسه نمونه سفید
 توضیحات:
 زونكن لب كج|رنگ سفید-جنس روکش گلاسه-جنس آستر داخل کاغذ گلاسه-مناسب جهت قراردادن مجله،پوشه،اوراق اداری

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۲۲
 نام: زونکن-لب کج گلاسه نمونه زرد
 توضیحات:
 زونكن لب كج|رنگ زرد-جنس روکش گلاسه-جنس آستر داخل کاغذ گلاسه-مناسب جهت قراردادن مجله،پوشه،اوراق اداری

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۷۱
 نام: زونکن-سه گوش گلاسه نمونه مشکی
 توضیحات:
 زونكن سه گوش-رنگ مشکی-جنس رویه گلاسه-مناسب بایگانی اسناد ،مدارک و پرونده های اداری

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۷۲
 نام: زونکن-سه گوش گلاسه نمونه آبی
 توضیحات:
 زونکن سه گوش-رنگ آبی-جنس رویه گلاسه-مناسب بایگانی اسناد ،مدارک و پرونده های اداری

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۷۳
 نام: زونکن-سه گوش گلاسه نمونه سبز
 توضیحات:
 زونکن سه گوش-رنگ سبز-جنس رویه گلاسه-مناسب بایگانی اسناد، مدارک و پروندههای اداری

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۷۴
 نام: زونکن-سه گوش گلاسه نمونه نارنجی
 توضیحات:
 زونکن سه گوش-رنگ نارنجی-جنس رویه گلاسه-مناسب بایگانی اسناد،مدارک و پروندههای اداری

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۷۵
 نام: زونکن-سه گوش گلاسه نمونه قرمز
 توضیحات:
 زونکن سه گوش-رنگ قرمز-جنس رویه گلاسه-مناسب بایگانی اسناد،مدارک و پرونده های اداری

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۷۶
 نام: زونکن-سه گوش گلاسه نمونه سفید
 توضیحات:
 زونکن سه گوش-رنگ سفید-جنس رویه گلاسه-مناسب بایگانی اسناد،مدارک و پروندههای اداری

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۷۷
 نام: زونکن-سه گوش گلاسه نمونه زرد
 توضیحات:
 زونکن سه گوش-رنگ زرد-جنس رویه گلاسه-مناسب بایگانی اسناد، مدارک و پروندههای اداری

 قيمت: ۳۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۷۸
 نام: زونکن-بزرگ کلاسیک مشکی
 توضیحات:
 زونکن کلاسیک با قفل متالیز-رنگ جلد مشگی-جنس رویه گالینگور-لبه فلزی-ابعاد 7.5*32*28 سانتیمتر -مناسب بایگانی اسناد و مدارک تا 500 برگ

 قيمت: ۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۷۹
 نام: زونکن-بزرگ کلاسیک آبی
 توضیحات:
 زونکن کلاسیک با قفل متالیز-رنگ جلد آبی-جنس رویه گالینگور-لبه فلزی-ابعاد 7.5*32*28 سانتیمتر -مناسب بایگانی اسناد و مدارک تا 500 برگ

 قيمت: ۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۸۰
 نام: زونکن-بزرگ کلاسیک سبز
 توضیحات:
 زونکن کلاسیک با قفل متالیز-رنگ جلد سبز-جنس رویه گالینگور-لبه فلزی-ابعاد 7.5*32*28 سانتیمتر -مناسب بایگانی اسناد و مدارک تا 500 برگ

 قيمت: ۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۸۱
 نام: زونکن-بزرگ کلاسیک طوسی
 توضیحات:
 زونکن کلاسیک با قفل متالیز-رنگ جلد طوسی-جنس رویه گالینگور-لبه فلزی-ابعاد 7.5*32*28 سانتیمتر -مناسب بایگانی اسناد و مدارک تا 500 برگ

 قيمت: ۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۸۲
 نام: زونکن-بزرگ کلاسیک نارنجی
 توضیحات:
 زونکن کلاسیک با قفل متالیز-رنگ جلد نارنجی-جنس رویه گالینگور-لبه فلزی-ابعاد 7.5*32*28 سانتیمتر -مناسب بایگانی اسناد و مدارک تا 500 برگ

 قيمت: ۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۸۳
 نام: زونکن-بزرگ کلاسیک قرمز
 توضیحات:
 زونکن کلاسیک با قفل متالیز-رنگ جلد قرمز-جنس رویه گالینگور-لبه فلزی-ابعاد 7.5*32*28 سانتیمتر -مناسب بایگانی اسناد و مدارک تا 500 برگ

 قيمت: ۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۸۴
 نام: زونکن-بزرگ کلاسیک سفید
 توضیحات:
 زونکن کلاسیک با قفل متالیز-رنگ جلد سفید-جنس رویه گالینگور-لبه فلزی-ابعاد 7.5*32*28 سانتیمتر -مناسب بایگانی اسناد و مدارک تا 500 برگ

 قيمت: ۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۸۵
 نام: زونکن-بزرگ کلاسیک زرد
 توضیحات:
 زونکن کلاسیک با قفل متالیز-رنگ جلد زرد-جنس رویه گالینگور-لبه فلزی-ابعاد 7.5*32*28 سانتیمتر -مناسب بایگانی اسناد و مدارک تا 500 برگ

 قيمت: ۸۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۸۶
 نام: زونکن-باریک گلاسه نمونه مشکی
 توضیحات:
 زونکن 4.5 رویه گلاسه-رنگ مشکی-جنس آستر گلاسه-تیگل دار-قفل خارجی-ابعاد 4*32*28-مناسب بایگانی اوراق اداری تا 500 برگ

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۸۷
 نام: زونکن-باریک گلاسه نمونه آبی
 توضیحات:
 زونکن 4.5 رویه گلاسه-رنگ آبی-جنس آستر گلاسه-تیگل دار-قفل خارجی-ابعاد 4*32*28-مناسب بایگانی اوراق اداری تا 500 برگ

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۸۸
 نام: زونکن-باریک گلاسه نمونه سبز
 توضیحات:
 زونکن 4.5 رویه گلاسه-رنگ سبز-جنس آستر گلاسه-تیگل دار-قفل خارجی-ابعاد 4*32*28-مناسب بایگانی اوراق اداری تا 500 برگ

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۸۹
 نام: زونکن-باریک گلاسه نمونه طوسی
 توضیحات:
 زونکن 4.5 رویه گلاسه-رنگ طوسی-جنس آستر گلاسه-تیگل دار-قفل خارجی-ابعاد 4*32*28-مناسب بایگانی اوراق اداری تا 500 برگ

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۹۰
 نام: زونکن-باریک گلاسه نمونه نارنجی
 توضیحات:
 زونکن 4.5 رویه گلاسه-رنگ نارنجی-جنس آستر گلاسه-تیگل دار-قفل خارجی-ابعاد 4*32*28-مناسب بایگانی اوراق اداری تا 500 برگ

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۹۱
 نام: زونکن-باریک گلاسه نمونه قرمز
 توضیحات:
 زونکن 4.5 رویه گلاسه-رنگ قرمز-جنس آستر گلاسه-تیگل دار-قفل خارجی-ابعاد 4*32*28-مناسب بایگانی اوراق اداری تا 500 برگ

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۹۲
 نام: زونکن-باریک گلاسه نمونه سفید
 توضیحات:
 زونکن 4.5 رویه گلاسه-رنگ سفید-جنس آستر گلاسه-تیگل دار-قفل خارجی-ابعاد 4*32*28-مناسب بایگانی اوراق اداری تا 500 برگ

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۹۳
 نام: زونکن-باریک گلاسه نمونه زرد
 توضیحات:
 زونکن 4.5 رویه گلاسه-رنگ زرد-جنس آستر گلاسه-تیگل دار-قفل خارجی-ابعاد 4*32*28-مناسب بایگانی اوراق اداری تا 500 برگ

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۹۴
 نام: زونکن-بزرگ گلاسه نمونه مشکی
 توضیحات:
 زونکن 7.5 سانت A4 گلاسه-رنگ مشکی-جنس آستر گلاسه-تیگل دار-قفل خارجی-ابعاد 7.5*32*28-مناسب بایگانی اوراق اداری تا 500 برگ

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۹۵
 نام: زونکن-بزرگ گلاسه نمونه آبی
 توضیحات:
 زونکن 7.5 سانت A4 گلاسه-رنگ آبی-جنس آستر گلاسه-تیگل دار-قفل خارجی-ابعاد 7.5*32*28-مناسب بایگانی اوراق اداری تا 500 برگ

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۹۶
 نام: زونکن-بزرگ گلاسه نمونه سبز
 توضیحات:
 زونکن 7.5 سانت A4 گلاسه-رنگ سبز-جنس آستر گلاسه-تیگل دار-قفل خارجی-ابعاد 7.5*32*28-مناسب بایگانی اوراق اداری تا 500 برگ

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۹۷
 نام: زونکن-بزرگ گلاسه نمونه طوسی
 توضیحات:
 زونکن 7.5 سانت A4 گلاسه-رنگ طوسی-جنس آستر گلاسه-تیگل دار-قفل خارجی-ابعاد 7.5*32*28-مناسب بایگانی اوراق اداری تا 500 برگ

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۹۸
 نام: زونکن-بزرگ گلاسه نمونه نارنجی
 توضیحات:
 زونکن 7.5 سانت A4 گلاسه-رنگ نارنجی-جنس آستر گلاسه-تیگل دار-قفل خارجی-ابعاد 7.5*32*28-مناسب بایگانی اوراق اداری تا 500 برگ

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۴۹۹
 نام: زونکن-بزرگ گلاسه نمونه قرمز
 توضیحات:
 زونکن 7.5 سانت A4 گلاسه-رنگ قرمز-جنس آستر گلاسه-تیگل دار-قفل خارجی-ابعاد 7.5*32*28-مناسب بایگانی اوراق اداری تا 500 برگ

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۰۰
 نام: زونکن-بزرگ گلاسه نمونه سفید
 توضیحات:
 زونکن 7.5 سانت A4 گلاسه-رنگ سفید-جنس آستر گلاسه-تیگل دار-قفل خارجی-ابعاد 7.5*32*28-مناسب بایگانی اوراق اداری تا 500 برگ

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۰۱
 نام: زونکن-بزرگ گلاسه نمونه زرد
 توضیحات:
 زونکن 7.5 سانت A4 گلاسه-رنگ زرد-جنس آستر گلاسه-تیگل دار-قفل خارجی-ابعاد 7.5*32*28-مناسب بایگانی اوراق اداری تا 500 برگ

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۰۲
 نام: زونکن-کوچک گلاسه نمونه مشکی
 توضیحات:
 زونکن 7.5 سانت A5 گلاسه-رنگ مشکی-جنس آستر گلاسه-تیگل دار-قفل خارجی-ابعاد 7.5*16*28-مناسب بایگانی اوراق اداری A5 تا 500 برگ

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۰۳
 نام: زونکن-کوچک گلاسه نمونه آبی
 توضیحات:
 زونکن 7.5 سانت A5 گلاسه-رنگ آبی-جنس آستر گلاسه-تیگل دار-قفل خارجی-ابعاد 7.5*16*28-مناسب بایگانی اوراق اداری A5 تا 500 برگ

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۰۴
 نام: زونکن-کوچک گلاسه نمونه سبز
 توضیحات:
 زونکن 7.5 سانت A5 گلاسه-رنگ سبز-جنس آستر گلاسه-تیگل دار-قفل خارجی-ابعاد 7.5*16*28-مناسب بایگانی اوراق اداری A5 تا 500 برگ

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۰۵
 نام: زونکن-کوچک گلاسه نمونه طوسی
 توضیحات:
 زونکن 7.5 سانت A5 گلاسه-رنگ طوسی-جنس آستر گلاسه-تیگل دار-قفل خارجی-ابعاد 7.5*16*28-مناسب بایگانی اوراق اداری A5 تا 500 برگ

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۰۶
 نام: زونکن-کوچک گلاسه نمونه نارنجی
 توضیحات:
 زونکن 7.5 سانت A5 گلاسه-رنگ نارنجی-جنس آستر گلاسه-تیگل دار-قفل خارجی-ابعاد 7.5*16*28-مناسب بایگانی اوراق اداری A5 تا 500 برگ

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۰۷
 نام: زونکن-کوچک گلاسه نمونه قرمز
 توضیحات:
 زونکن 7.5 سانت A5 گلاسه-رنگ قرمز-جنس آستر گلاسه-تیگل دار-قفل خارجی-ابعاد 7.5*16*28-مناسب بایگانی اوراق اداری A5 تا 500 برگ

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۰۸
 نام: زونکن-کوچک گلاسه نمونه سفید
 توضیحات:
 زونکن 7.5 سانت A5 گلاسه-رنگ سفید-جنس آستر گلاسه-تیگل دار-قفل خارجی-ابعاد 7.5*16*28-مناسب بایگانی اوراق اداری A5 تا 500 برگ

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۰۹
 نام: زونکن-کوچک گلاسه نمونه زرد
 توضیحات:
 زونکن 7.5 سانت A5 گلاسه-رنگ زرد-جنس آستر گلاسه-تیگل دار-قفل خارجی-ابعاد 7.5*16*28-مناسب بایگانی اوراق اداری A5 تا 500 برگ

 قيمت: ۵۰۰۰۰ ریال

 تعداد :