سبد خرید کالا
جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ صفحه اصلی مشاهده کالاها در کانال تلگرام محاسبه نرخ مرسولات پستي رهگيري مرسوله پستي

شارژ تخصصی كارتريجهاي لیزری

   لوازم بایگانی>>سطل اداری


 کد: ۶۵۶
 نام: سطل اداری-فلزی بزرگ
 توضیحات:
 رنگ مشکی-جنس فلزی مشبک-ارتفاع 35 سانتیمتر- مناسب زباله های خشک اداری

 قيمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶۵۷
 نام: سطل اداری-پلاستیکی بزرگ مشکی
 توضیحات:
 رنگ مشکی-جنس مواد پلاستیک-ارتفاع 34 سانتیمتر -مناسب زباله های خشک اداری

 قيمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶۵۸
 نام: سطل اداری-پلاستیکی بزرگ قهوه ای
 توضیحات:
 رنگ قهوه ای-جنس مواد پلاستیک-ارتفاع 34 سانتیمتر-مناسب زباله های خشک اداری

 قيمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶۵۹
 نام: سطل اداری-پلاستیکی بزرگ طوسی
 توضیحات:
 رنگ طوسی-جنس مواد پلاستیک-ارتفاع 34 سانتیمتر -مناسب زباله های خشک اداری

 قيمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶۶۰
 نام: سطل اداری-پلاستیکی کوچک مشکی
 توضیحات:
 رنگ مشکی-جنس مواد پلاستیک-ارتفاع 27 سانتیمتر -مناسب زباله های خشک اداری

 قيمت: ۷۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶۶۱
 نام: سطل اداری-پلاستیکی کوچک قهوه ای
 توضیحات:
 رنگ مشکی-جنس مواد پلاستیک-ارتفاع 27 سانتیمتر -مناسب زباله های خشک اداری

 قيمت: ۷۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶۶۲
 نام: سطل اداری-پلاستیکی کوچک طوسی
 توضیحات:
 رنگ طوسی-جنس مواد پلاستیک-ارتفاع 27 سانتیمتر -مناسب زباله های خشک اداری

 قيمت: ۷۰۰۰۰ ریال

 تعداد :