سبد خرید کالا
جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ صفحه اصلی مشاهده کالاها در کانال تلگرام محاسبه نرخ مرسولات پستي رهگيري مرسوله پستي

شارژ تخصصی كارتريجهاي لیزری

   لوازم بایگانی>>شیرازه


 کد: ۶۲۵
 نام: شیرازه-مشکی نمره 10
 توضیحات:
 رنگ مشکی-سایز A4-ظرفیت کاغذ 80 برگ-مورد استفاده جهت صحافی جزوه و مقاله

 قيمت: ۳۵۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶۲۶
 نام: شیرازه-طوسی نمره 10
 توضیحات:
 رنگ طوسی-سایز A4-ظرفیت کاغذ 80 برگ-مورد استفاده جهت صحافی جزوه و مقاله

 قيمت: ۳۵۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶۲۷
 نام: شیرازه-سفید نمره 10
 توضیحات:
 رنگ سفید-سایز A4-ظرفیت کاغذ 80 برگ-مورد استفاده جهت صحافی جزوه و مقاله

 قيمت: ۳۵۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶۲۸
 نام: شیرازه-مشکی نمره 12
 توضیحات:
 رنگ مشکی-سایز A4-ظرفیت کاغذ 120 برگ-مورد استفاده جهت صحافی جزوه و مقاله

 قيمت: ۴۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶۲۹
 نام: شیرازه-طوسی نمره 12
 توضیحات:
 رنگ طوسی-سایز A4-ظرفیت کاغذ 120 برگ-مورد استفاده جهت صحافی جزوه و مقاله

 قيمت: ۴۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶۳۰
 نام: شیرازه-سفید نمره 12
 توضیحات:
 رنگ سفید-سایز A4-ظرفیت کاغذ 120 برگ-مورد استفاده جهت صحافی جزوه و مقاله

 قيمت: ۴۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶۳۱
 نام: شیرازه-مشکی نمره 4
 توضیحات:
 رنگ مشکی-سایز A4-ظرفیت کاغذ 20 برگ-مورد استفاده جهت صحافی جزوه و مقاله

 قيمت: ۲۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶۳۲
 نام: شیرازه-طوسی نمره 4
 توضیحات:
 رنگ طوسی-سایز A4-ظرفیت کاغذ 20 برگ-مورد استفاده جهت صحافی جزوه و مقاله

 قيمت: ۲۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶۳۳
 نام: شیرازه-سفید نمره 4
 توضیحات:
 رنگ سفید-سایز A4-ظرفیت کاغذ 20 برگ-مورد استفاده جهت صحافی جزوه و مقاله

 قيمت: ۲۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶۳۴
 نام: شیرازه-مشکی نمره 6
 توضیحات:
 رنگ مشکی-سایز A4-ظرفیت کاغذ 35 برگ-مورد استفاده جهت صحافی جزوه و مقاله

 قيمت: ۲۵۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶۳۵
 نام: شیرازه-طوسی نمره 6
 توضیحات:
 رنگ طوسی-سایز A4-ظرفیت کاغذ 35 برگ-مورد استفاده جهت صحافی جزوه و مقاله

 قيمت: ۲۵۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶۳۶
 نام: شیرازه-سفید نمره 6
 توضیحات:
 رنگ سفید-سایز A4-ظرفیت کاغذ 35 برگ-مورد استفاده جهت صحافی جزوه و مقاله

 قيمت: ۲۵۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶۳۷
 نام: شیرازه-مشکی نمره 8
 توضیحات:
 رنگ مشکی-سایز A4-ظرفیت کاغذ 60 برگ-مورد استفاده جهت صحافی جزوه و مقاله

 قيمت: ۳۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶۳۸
 نام: شیرازه-طوسی نمره 8
 توضیحات:
 رنگ طوسی-سایز A4-ظرفیت کاغذ 60 برگ-مورد استفاده جهت صحافی جزوه و مقاله

 قيمت: ۳۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۶۳۹
 نام: شیرازه-سفید نمره 8
 توضیحات:
 رنگ سفید-سایز A4-ظرفیت کاغذ 60 برگ-مورد استفاده جهت صحافی جزوه و مقاله

 قيمت: ۳۰۰۰ ریال

 تعداد :