سبد خرید کالا
دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵

صفحه اصلی عضويت در كانال تلگرام A4tech Kw-triO پاپکو دیجی کالا

شارژ تخصصی کاترجهای لیزری
   لوازم بایگانی>>کلیربوک


 کد: ۵۷۲
 نام: کلیربوک-10 برگی
 توضیحات:
 رنگ بندی:آبی،صورتی،سفید،سبز-جنس جلد طلق شفاف-تعداد برگ 10 عدد-مناسب بایگانی اسناد و مدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۴۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۷۳
 نام: کلیربوک-20 برگی مشکی
 توضیحات:
 رنگ مشکی-جنس جلد طلق ضخیم-تعداد برگ 20عدد -مناسب بایگانی اسنادومدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۶۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۷۴
 نام: کلیربوک-20 برگی آبی
 توضیحات:
 رنگ آبی-جنس جلد طلق ضخیم-تعداد برگ 20عدد -مناسب بایگانی اسنادومدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۶۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۷۵
 نام: کلیربوک-20 برگی سبز
 توضیحات:
 رنگ سبز-جنس جلد طلق ضخیم-تعداد برگ 20عدد -مناسب بایگانی اسنادومدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۶۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۷۶
 نام: کلیربوک-20 برگی قرمز
 توضیحات:
 رنگ قرمز-جنس جلد طلق ضخیم-تعداد برگ 20عدد -مناسب بایگانی اسنادومدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۶۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۷۷
 نام: کلیربوک-20 برگی زرد
 توضیحات:
 رنگ زرد-جنس جلد طلق ضخیم-تعداد برگ 20عدد -مناسب بایگانی اسنادومدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۶۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۷۸
 نام: کلیربوک-30 برگی مشکی
 توضیحات:
 رنگ مشکی-جنس جلد طلق ضخیم-تعداد برگ 30عدد -مناسب بایگانی اسنادومدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۷۹
 نام: کلیربوک-30 برگی آبی
 توضیحات:
 رنگ آبی-جنس جلد طلق ضخیم-تعداد برگ 30عدد -مناسب بایگانی اسنادومدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۸۰
 نام: کلیربوک-30 برگی سرمه ای
 توضیحات:
 رنگ سرمه ای-جنس جلد طلق ضخیم-تعداد برگ 30عدد-مناسب بایگانی اسنادومدارک،قراردادها ،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :
 کد: ۵۸۱
 نام: کلیربوک-30 برگی سبز
 توضیحات:
 رنگ سبز-جنس جلد طلق ضخیم-تعداد برگ 30عدد -مناسب بایگانی اسنادومدارک،قراردادها،بریده جراید-ابعاد A4

 قيمت: ۹۰۰۰۰ ریال

 تعداد :